Skip to content

Համակարգչային կաբինետ

Հակոբյան Գայանե


Դպրոցի աշակերտները մեծ սիրով են հաճախում համակարգչային կաբինետ և հաճույքով հաղորդակցվում ժամանակակից տեխնիկային: Կաբինետի աշխատանքները ղեկավարում է ինֆորմատիկայի ուսուցիչ Գայանե Հակոբյանը: