Skip to content

Օլիմպիադա

Դպրոցում կազմակերպվող բազմաթիվ միջոցառումներ` մրցույթներ, օլիմպիադաներ միջքաղաքային մասշտաբի են եղել և մշտապես հաղթող են եղել թիվ 7 դպրոցի աշակերտները: