Skip to content

Դպրոցի Տնօրեն

Վարուժան Մերուժանի Հայրապետյանը


Ծնվել է 1962թ. հունիսի 6-ին Ք. Էջմիածնում: 1980-1985թթ սովորել և ավարտել է Երևանի պետ. համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 1985-1990թթ աշխատել է Վաղարշապատի N 9 միջն. դպրոցում, որպես պատմության ուսուցիչ, իսկ 1990թ. ընտրվել է նույն դպրոցի տնօրեն, ուր աշխատել է մինչև 2011թ. փետրվարը:
2011թ. օգոստոսի 3-ից նշանակվել է Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N7 հիմնական դպրոցում` տնօրեն:
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա:
Կինը ուսուցչուհի է: